Български     English
 
За насСистемна интеграцияСервиз и услугиPC и офис техника
корпоративни IT системи

Екипът на СИЕНСИС има доказана експертиза и богат практически опит в конфигуриране, доставка, инсталация и поддръжка на...
повече информация
 
мрежи и комуникации

Проучване и анализ на потребностите на клиента; проектиране, планиране и изграждане на комуникационни системи.
повече информация
 
информационни системи

Софтуерният екип на СИЕНСИС създава специфични софтуерни приложения, работещи в Интернет/Интранет среда за нуждите на големи организации и корпоративни клиенти.
повече информация
 
support.cnsys.bg hpshop.cnsys.bg за контакти
кариери сервизна анкета


СИЕНСИС АД e водеща българска ИТ компания, която успешно проектира, доставя и внедрява комплексни информационни системи за нуждите на корпоративни клиенти и големи организации в България.

СИЕНСИС е доставчик на технологии и услуги, които адаптира и внедрява, използвайки Бизнес ориентиран подход към клиентите си. Експертите ни помагат на корпоративните и публични организации да разберат бизнес стойността на инвестициите в ИТ проекти, за да бъдат сигурни, че техните решения за финансиране на ИТ ще позволят да бъдат достигнати дългосрочно търсените бизнес възможности.

Работим директно с водещите
световни ИТ производители, като на практика използваме най-прогресивните ИТ тенденции и средства, за да решаваме задачи за максимално оползотворяване на ИТ ресурсите и оптимизация на разходите за ИТ. Предлагаме помощ при планирането на дългосрочна ИТ стратегия за улеснена поддръжка, надграждане и мониторинг на критичните за всяка организацията параметри.