Български     English
 
За насСистемна интеграцияСервиз и услугиPC и офис техника

   
Начало > За нас > Фирмено представяне

Кратко фирмено представяне

СИЕНСИС е българско акционерно дружество, което от 14 години е сред водещите ИТ фирми на българския пазар на информационни технологии. През изминалите години СИЕНСИС АД е наложила на Българския ИТ пазар коректен и гъвкав подход към специфичните ИТ нужди на всеки клиент. Този стил на работа се базира на познанията и експертизата на екипа ни от 176 консултанти, търговци и системни инженери в цялата страна. Техническите екипи по места са обучени да извършват сервизна поддръжка и консултации за нуждите на големите инфраструктурни информационни проекти, реализирани от компанията.

Водещата си позиция СИЕНСИС АД дължи на успешното партньорство с най-бързо развиващите се световни технологични лидери и качествената реализация на някои от най-сложните и мащабни ИТ решения за клиенти в областта на Телекомуникациите, Финансовите пазари и Държавната администрация. 

Търговският екип на СИЕНСИС успешно работи с корпоративни клиенти и малък и среден бизнес, като проактивно адаптира продукти и услуги към специфичните нужди на клиентите от тези сегменти на пазара.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА КОМПАНИЯТА

За нуждите на големи организации ние предлагаме комплексни технологични решения, в които най-новите технологии на световните ИТ производители работят в единична интегрирана информационна система, осигурявайки висока наличност на ресурсите и приложенията, гъвкавост, енергийна ефективност,  висока производителност и оптимизирани разходи  за поддръжка и експлоатация:

›› Доставка, инсталация, конфигурация и настройка на компютърно и комуникационно оборудване от водещи световни производители, както и всички съпътстващи интеграционни услуги и поддръжка в цялата страна

››  Комплексни ИТ  решения на базата на продукти и технологии от водещи световни производители като Hewlett-Packard , Cisco Systems, EMC, Oracle/SUN, Microsoft, Symantec и VMware

›› Планиране, реализация и поддръжка на инфраструктурни мрежови връзки и комуникационни решения

›› Проектиране, изграждане, пуск в експлоатация и поддръжка на ИТ центрове, решения за информационна сигурност и системи за съхранение на данни

›› Автоматизиране на процесите, наблюдение на ИТ услугите и оптимизиране на приложенията и ИТ инфраструктурата спрямо нуждите на корпоративните организации

›› Хостинг решения и специализирани услуги за корпоративни клиенти

›› Системна интеграция, разработка на софтуерни решения, както и предлагане на системни услуги и поддръжка

 

СЕРТИФИКАТИ  ЗА ГАРАНЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО

Високото качество и надеждност на цялостната дейност на компанията и взаимоотношенията й с клиенти и партньори, са гарантирани от  действащите в национален мащаб системи и стандарти: 


››
Система за гарантиране на качеството по стандарта ISO 9001:2015

›› Система за информационна сигурност по стандарта ISO/IEC 27001:2013

›› Система за управление на услугите по стандарта ISO/IEC 20000-1:2011

›› Национална съпортна система с интегриран Хелпдеск за обслужване на клиенти в 8 града на България.