Български     English
 
За насСистемна интеграцияСервиз и услугиPC и офис техника

   
Начало > Системна интеграция > Разработка на софтуер
Разработка на софтуер


В софтуерния екип на СИЕНСИС АД работят над 35 високо мотивирани, инициативни и компетентни специалисти. Те създават специфични и сложни софтуерни приложения, работещи в Интернет/ Интранет среда. Дейността на направление "Разработка на софтуер" обхваща проучване и анализ, дефиниране на изискванията, проектиране, реализация, тестване и поддръжка на програмни приложения за нуждите на големи организации и корпоративни клиенти.

Усилията на разработчиците са насочени към създаване на качествени решения, които да се ползват интуитивно и с лекота от експерти в различни сфери, а не от ИТ специалисти. Основните използвани технологии на разработките на СИЕНСИС АД осигуряват гъвкавост и възможности за бъдещо развитие на приложенията.

Големите софтуерни проекти на СИЕНСИС АД са свързани с разработката на:
›› Сложни системи, работещи с интензивна обработка на данни – регистри, информационни системи, системи по поръчка, обслужващи специфични нужди на клиента.
›› Интернет приложения - портали, електронни магазини, системи за управление на съдържанието.
›› Вътрешно-корпоративни системи за работа в сътрудничество, за организация на работни процеси, движение и обработка на документи, Интранет портали и системи за управление на знание.
›› Складове от данни и управленски информационни системи.

При реализация на софтуерните проекти, екипът на СИЕНСИС АД използва с предимство RUP (Rational Unified Process) методология на управление.

Трите технологични софтуерни екипа се обслужват от експертно звено за осигуряване на качеството.

 Oracle екип 
СИЕНСИС е сертифици- ран партньор на Oracle. Фирмата има силен екип от специалисти по администриране и проектиране на Oracle бази от данни и разра- ботване на приложения с продуктите на Oracle.

повече информация
 
Microsoft екип 
СИЕНСИС е Microsoft Gold Certified Partner. Компанията разработва вътрешни корпоративни системи за управление на съ- държание, за органи- зация на работните процеси, за работа в сътрудничество...
повече информация
 
Java екип 
Специализацията на JAVA програмистите на компанията е за работа с JAVA продукти на Oracle Application Server, Oracle Service Oriented Architecture, BPEL и други съвременни решения за уеб базирани услуги...
повече информация