Български     English
 
За насСистемна интеграцияСервиз и услугиPC и офис техника

   
Начало > Системна интеграция > Експертни решения
Експертни решения

ИТ Център за обработка на данни (Data Processing Center Solution)

За последните няколко години компанията е реализирала успешно решения от тип ИТ Център за обработка на данни. В настоящия момент все повече нараства търсенето на унифицирани решения на все по-нарастващата нужда от обработка, съхранение и архивиране на все по-големи масиви от данни. В тази област ние предлагаме консултации и проектиране на такъв тип решения като :
›› Високопроизводителни системи за изчисление и обработка на данни
›› Съхранение и архивиране на разпределени и консолидирани бази от данни
›› Високо надеждни клъстерни решения
›› Изграждане на информационна среда за създаване на отчети и справки в реално време и вземане на експертни решения
›› Свързване на сървъри и масиви от данни в хетерогенни мрежи и създаване на стратегии за ползване на разпределени ресурси

Един от ключовите фактори за успех е сериозната и дългосрочна инвестиция в обучение и сертифициране на експерти от висок клас в комбинация със стратегическото партньорство с фирми като Hewlett Packard, SUN Microsystems и Oracle.

ИТ сигурност - одит и консултации

Не е тайна, че защитата на информацията от неоторизиран достъп и последващи злонамерени действия е критична за развитието на бизнеса на всяка организация или компания. Ние предоставяме множество услуги като одит на мрежовата архитектура и внедряване на политики по сигурността. Като резултат от този одит предоставяме на клиента детайлен анализ на всички възможни «слаби» места, които могат да се използват за неоторизиран достъп до мрежовата среда. На базата на вътрешна дискусия с ИТ отделите или ИТ експертите на място, ние можем да консултираме изграждането на план за внедряване на политики по сигурността и тяхното прилагане.

Продуктовото портфолио, с което работим, включва разнообразни хардуерни и софтуерни средства като Firewalls, IDS (Intrusion Detection Systems), Network Monitors and Scanners, които могат да бъдат внедрени на базата на специфичните изисквания на клиента към вътрешната политика по сигурността и процедурите по нейната реализация.

За клиенти, които биха искали да контролират и наблюдават техните вътрешни и външни мрежови активности, разполагаме с богата гама решения с разнообразни възможности за справки.

ИТ решения за възстановяване при инциденти и бедствия(Disaster Recovery Solutions)

Съгласно проучване на Gartner Dataquest, повече от 60% от големите компании, които не могат да възстановят дейността си в рамките на 48 часа и имат загуба на финансови оперативни данни, са застрашени от фалит. Това е много сериозна опасност от гледна точка на дейностите, в които непрекъсваемостта на работата е критичен фактор. Нашето портфолио от услуги е насочено към тези организации и се базира на световно утвърдени практики, като:
›› Високонадеждни клъстерни решения (High Availability Clusters)
›› Репликации на данни в отдалечени ИТ центрове - Remote Data Mirroring & Replication
›› Автоматизирана защита и съхранение на данни - Autonomous Backup

Ние имаме ноу-хау за разработка и внедряване на План за възстановяване при инциденти и бедствия (Disaster Recovery Plan) в зависимост от конкретните ИТ условия и изисквания на клиента. След като анализираме спецификата на информационната среда и външните фактори, които биха могли да повлияят на нормалните бизнес операции, ние предлагаме решение, което е базирано на високонадеждни компоненти и технологии, съобразени със съответните процедури за действие. Нашата експертиза се базира на доказани световни технологии като :
›› HP MC/ServiceGuard
›› Linux CSM
›› Microsoft Servers Cluster
›› HP OpenView Products