Български     English
 
За насСистемна интеграцияСервиз и услугиPC и офис техника

   
Мениджмънт

СИЕНСИС стартира първоначално като малък екип от млади и компетентни професионалисти, които покриват целия спектър от фирмени дейности. Разрастването на дейността, договорите с водещи чужди партньори и увеличаващия се брой клиенти довеждат до специализация и преструктуриране на компанията, паралелно с нарастването на броя служители от 7 до над 170 (в момента).

СИЕНСИС е акционерно дружество и стратегическите решения се вземат от Борд на Директорите. Ясната корпоративна структура и действащите процедури по комуникация и вземане на решения, съгласно внедрената система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000, значително оптимизираха управлението на компанията.

Николай Медаров - Изпълнителен директор
Николай е един от основателите на СИЕНСИС. След дипломирането си в Технически Университет-София, той работи в екип за CAD/CAM проектиране. През периода 1995 - 1998 год. се фокусира в позиционирането и пазарната реализация на многопроцесорни потребителски системи. Николай притежава силен предприемачески дух и познания за бизнес стратегиите, съчетани с експертен опит в областта на хардуера и софтуера. След създаването на СИЕНСИС комбинира отговорностите на изпълнителен и финансов директор на компанията.

Лъчезар Стаменов – Търговски Директор
Лъчезар също е един от основателите на СИЕНСИС. Той е експерт в компютърните мрежи и модерните мрежови технологии със специален интерес към разработката и внедряването на Internet/Intranet решения. Като търговски директор е натрупал значим практически опит в реализацията и управлението на национални проекти и на проекти с международно участие.

Георги Димитров - Директор “Корпоративни системи и решения за съхранение на данни ”
Георги има висше инженерно образование по микроелектроника от Техническия университет – София. Един от създателите на СИЕНСИС АД. Отговаря за сервизната организация на СИЕНСИС. Ръководи проекти за дизайн, доставка, инсталация и поддръжка на клъстерни решения, HP-UX базирани системи за обработка и съхранение на данни, както и НР сървъри от висок и среден клас.

Аглика Герова - Мениджър “Бизнес Развитие”
От 2001 година поема управлението на новосъздаденото направление «Бизнес Развитие» в СИЕНСИС. Отговаря за търговската и маркетинговата дейност на компанията с фокус Интел-базирани продукти и технологии. От 1992 година се занимава с маркетинг и управление на продажбите и има доказан 10 годишен практически опит в ИТ компании като Great Bear Technologies и ПроСофт.