Български     English
 
За насСистемна интеграцияСервиз и услугиPC и офис техника

   
Начало > Комуникационни решения > Корпоративни системи
Корпоративни системи

Едно от основните направления в дейността на Направление “Комуникационни и мрежови решения” е разработване и интеграция на телекомуникационни корпоративни решения, които обхващат всички измерения на съвременните комуникации, включително Мрежово управление и контрол; Системи за сигурност и Виртуални Частни Мрежи; Интегрирани системи за пренос на данни, глас и видео.

СИЕНСИС АД е утвърден доставчик и партньор както на големи корпоративни клиенти в България, така и на държавни ведомства и организации. Решенията, които фирмата предлага, са съобразени със световния пазар и технологиите на глобалните лидери, с отчитане конкретната специфика на всеки клиент и проект.

В областта на корпоративните комуникации СИЕНСИС АД следва, развива и прилага технологиите, платформите, решенията и продуктите на Cisco Systems – световен лидер в тази област, все по-широко и по-трайно наложил се на българския пазар.

Решенията и продуктите на Cisco, предлагани от СИЕНСИС АД за големи корпоративни мрежи, обхващат:
›› IP Телефония - хардуерни телефони, софтуерни телефони, видео устройства, шлюзове към обществената телефонна мрежа (PSTN), с цялата функционалност, необходима за интегриране със съществуващи централи, гласова поща и др. Cisco Call Manager е сърцето на IP телефонната система и позволява разработване на корпоративни приложения. IP телефонията е основа за разработване на съвременни IP-базирани комуникационни системи.
›› IP Контакт центрове - приложения за автоматизирано обслужване на клиенти, интегрирани с Cisco Call Manager. Решението на Cisco за контакт с центрове включва: системи за обслужване на клиенти по различни канали като телефон, електронна поща, уеб; автоматизирани изходящи кампании; интеграция с клиентски бази данни; интеграция със системи на други производители - ERP, CRM и др.
›› Мрежово Управление - фамилията продукти CiscoWorks предлага пълен набор от решения за проактивно управление на услуги и мрежи, базирани на Cisco устройства. Съчетавайки опита си от многобройни проекти, изпълнявани с продукти на Cisco Systems и HP, СИЕНСИС АД разработва решения за управление на мрежи и услуги, базирани на интеграцията между двете най-успешни фамилии продукти в този сегмент, а именно HP OpenView и CiscoWorks 2000.
›› VPN/Security - осигуряване на защитени от край до край мрежови връзки през обществени мрежи като Интернет и Екстранети. СИЕНСИС предлага широк кръг Cisco VPN продукти - от VPN маршрутизатори и защитни стени до специализирани VPN концентратори.

СИЕНСИС АД предлага собствена софтуерна модулна платформа за наблюдение и тарифиране на услуги, предоставяни в корпоративната мрежа (IP Телефония, Интернет достъп и т.н.). Отворената и унифицирана архитектура на системата, основаваща се на най-модерните и съвременни технологии (уеб услуги, XML), позволява лесната интеграция с други продукти (Cisco Call Manager, Cisco Voice Gateways, както и устройства на други производители), както и бързото разработване на нови модули според изискванията на клиента. Системата съчетава гъвкав модел за тарифиране на всяка наблюдавана услуга в това число по ден и час на инициирането, продължителност, трансферирани байтове, дестинация на сесията (например набран номер за IP телефония, IP адрес и др.), мрежово устройство, което предоставя услугата и т.н. Генерираните разходи се свързват с обектите, провели сесията - например служителите на фирмата, които от своя страна могат да бъдат организирани в различни групи, представящи логически подразделения като отделите. Последното, съчетано с възможностите за предоставяне на рапорти върху всички събрани данни, уеб-базирания интерфейс и системата за йерархичен достъп, позволява от една страна наблюдаването на услугата от самите служители, а от друга оптимизирането на вътрешните разходи от страна на мениджърския екип.