Български     English
 
За насСистемна интеграцияСервиз и услугиPC и офис техника

   
Начало > Комуникационни решения > Системи за доставчици на услуги
Системи за доставчици на услуги

СИЕНСИС АД е утвърден доставчик и партньор както на телекомуникационни компании, така и на множество доставчици на услуги не само в България, но и в световен мащаб.

Технологиите, които фирмата предлага, са съобразени със световния телекомуникационен пазар и технологиите на глобалните лидери, с отчитане конкретната специфика на всеки клиент и проект.

В областта на телекомуникационните решения и решенията за доставчиците на услуги, СИЕНСИС АД следва, развива и прилага технологиите, платформите, решенията и продуктите на Cisco Systems – световен лидер в тази област, все по-широко и по-трайно наложил се на българския пазар.

Решенията и продуктите на Cisco предлагани от СИЕНСИС АД:

›› Access Solutions – Като Universal Dial Access специализиран партньор на Cisco Systems, СИЕНСИС АД предлага решения, базирани на унифицирана мрежова архитектура, която дава възможност на доставчиците на услуги да предлагат интегриране на услуги за данни, глас и факс чрез фамилията от универсални шлюзове – Cisco AS5000 Universal Gateways. Тази революционна платформа промени пазара на предоставяните услуги и е градивна част на новите модерни технологии, предоставяни от телекомуникационни оператори и доставчиците на услуги (WAP, MMS, Dial-up, VoIP, Next Generation Networks и др.). СИЕНСИС АД има богат опит в изграждането на такива решения в цял свят.

›› Broadband Solutions – Поради все по-голямата популярност в България, доставчиците на услуги и телекомуникационните оператори проявяват все по-голям интерес към предоставяне на xDSL услуги. Прилагайки богатите си познания в областта на широколентовите комуникации, СИЕНСИС АД предоставя най-добрите решения в тази област с помощта на устройствата на Cisco Systems. Пълната гама устройства – от DSL Access Multiplexer до устройства за крайните абонати, предоставят цялостно решение за доставчиците, базиращо се на свръх модерни технологии като VoIP, MPLS, ATM и др.

›› Cable Solutions - СИЕНСИС АД и Cisco Systems предлагат на кабелните оператори възможността да използват съществуващите си хибридни мрежи за предоставяне на множество услуги на крайните абонати – Интернет достъп с гарантиран капацитет, IP телефония от последно поколение, video on demand (VOD), игри, управление на системи за сигурност, цифрова телевизия, централизирано обучение, електронно банкиране, електронно пазаруване и др. Чрез тези технологии и съвместно със системите на СИЕНСИС АД за тарифиране и таксуване, кабелните оператори имат възможността да генерират нови приходи от вече съществуващата кабелна мрежа.

›› Customer Contact Solutions – Решенията на Cisco Systems за предлагане на център за работа с клиенти, дават възможността на доставчиците на услуги да предоставят нови виртуални центрове за работа с клиенти, като IP Contact Center, IP базирана интегрирана система за гласов диалог (IVR), интелигентно маршрутизиране на повикванията, WEB базиран интерактивен интерфейс и усъвършенствана система за интерактивно управление на електронната поща. Всички тези възможности добавят допълнителна стойност към бизнеса на клиентите на доставчиците на услуги и създават нови източници на приходи. СИЕНСИС АД притежава най-квалифицираните инженери, които имат богат опит в изграждането и поддръжката на подобни системи в национален мащаб.

›› Metro Solutions - Все по-голямата нужда в днешно време от високоскоростни връзки за нуждите на компаниите със силно развита градска и междуградска клонова мрежа, както и за високоскоростни напречни връзки между Интернет доставчиците, изискват лавинообразното разгръщане на градските оптични мрежи (MAN). Множеството проекти на СИЕНСИС АД в изграждането на такива мрежи, обуславя професионално проектиране и интеграция.

›› Network Management Solutions – фамилията продукти CiscoWorks 2000 предлага пълен набор от решения за проактивно управление на услуги и мрежи, базирани на Cisco устройства. Съчетавайки опита си от многобройни проекти, изпълнявани с продукти на Cisco Systems и HP, СИЕНСИС АД разработва решения за управление на мрежи и услуги, базирани на интеграцията между двете най-успешни фамилии продукти в този сегмент, а именно HP OpenView и CiscoWorks 2000.

›› Optical Solutions – След дерегулиране на комуникационният пазар в България, интересът към оптичните преносни мрежи нарастна чувствително. Изграждането на SDH/SONET мрежи, базирани на мултиплексорите на Cisco Systems, допринася за нова и нетрадиционна допълнителна употреба на тази преносна среда. С многобройните дипломирани инженери в сферата на телекомуникациите, СИЕНСИС АД предлага професионално проектиране и изпълнение на тези преносни системи.

›› Routing and Switching Solutions - Експлозивното навлизане на Интернет във всички сфери на обществено взаимодействие води до драстично нарастване в употребата на комутатори и маршрутизатори и разгръщането на управляеми мрежи. Като водещ системен интегратор, СИЕНСИС АД използва най-напредничави технологии за организация и пренос на мрежовия трафик – като MPLS, CWDM, POS и DWDM, с цел най-ефективно удовлетворяване на своите клиенти.

›› Security and VPN Solutions - Осигуряване на защитени от край до край мрежови връзки през обществени мрежи като Интернет и Екстранети. СИЕНСИС предлага широк кръг Cisco VPN продукти - от VPN маршрутизатори и защитни стени до специализирани VPN концентратори. Големият брой сертифицирани инженери на СИЕНСИС АД спомага за бързото разгръщане на защитените мрежи.

›› Voice and Video Solutions – СИЕНСИС АД е IP Telephony специализиран партньор, което доказва способността за проектиране, интегриране, инсталация и поддръжка на видео и гласови телефонни системи, базирани на IP. С едни от най-големите проекти в областта в своя профил, СИЕНСИС АД не само предлага изграждането на IP telephony мрежи, но също така предлага допълнителни собствени решения за тарифиране, таксуване, услуги с добавена стойност, както и информационни приложения, базирани на най-новите и модерни технологии. Доставчиците на услуги, традиционните телекомуникационни компании, както и телекомуникационните оператори от ново поколение, винаги ще срещнат в лицето на СИЕНСИС АД един стабилен партньор с богат опит, разбиране на нуждите и принципите на компаниите от телекомуникационния сектор и доставчиците на услуги. Предлаганите услуги от СИЕНСИС АД за техническа поддръжка към тези компании е на високо ниво 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Системите за връзка между новите IP мрежи за глас и традиционните PLMN и PSTN мрежи се базират на модерни технологии от Cisco Systems за връзка, базирана на SS7 сигнализация.

›› Wireless/Mobility Solutions – СИЕНСИС АД е един от малкото системни интегратори в България, участвали активно с консултации в изграждането на GPRS мрежите на мобилните оператори, базирани на устройствата на Cisco Systems. Нашите специалисти притежават умения и знания в изграждане на UMTS и CDMA мрежи, Cisco Mobile Exchange, системи за тарифиране и таксуване, SS7 пренос върху IP, Voice-over-IP и други технологии за телекомуникационните компании. Голямата гъвкавост, мобилност и свобода на приложение на безжичните технологии доведе до оформянето им като гореща зона в телекомуникациите. СИЕНСИС АД притежава необходимия технологичен и кадрови потенциал за проектиране и изграждане на безжични мрежи за пренос на глас, данни и мултимедия.

СИЕНСИС АД предлага собствена софтуерна модулна платформа за наблюдение и тарифиране на услуги, предоставяни от доставчици към крайния клиент. Изградена върху единно ядро с унифицирана отворена архитектура, тя гарантира бързо интегриране и разширяване. Системата събира детайлни данни за всеки опит за иницииране на сесия от страна на клиентите; поддържа дефинирането на различни типове клиенти – предплатени, корпоративни, частни лица и фирми, като и следене на платежния им баланс в реално време. Съдържа модул за генериране, разпределение към дистрибутори и реално-времево следене на баланса на предплатени карти за услуги (VoIP, Dial-Up и т.н.), издаването на приемо-предавателни протоколи за наличности и т.н. Съчетава режим един клиент – много услуги, както и гъвкава система за определяне на тарифните планове спрямо множество различни показатели (продължителност, дестинация, време на иницииране, мрежови показатели и т.н.). Системата предлага администраторски и клиентски уеб-базирани интерфейси, генериране на рапорти, известяване за настъпили събития, автоматично изпълнение на задачи (например блокиране на акаунти) и т.н.