Български     English
 
За насСистемна интеграцияСервиз и услугиPC и офис техника

   

Oracle екип


СИЕНСИС е партньор на Oracle с най-високото ниво на сертификация. Фирмата инвестира в изграждането на силен екип
от специалисти по разработване на приложения с продуктите на Oracle, системна интеграция и администриране на Oracle бази данни и Oracle сървъри за работа на приложения.

Компанията специализира и в реализацията на системи, използващи Data Warehouse и порталните технологии на Oracle.


Най-интересните проекти, разработени със средствата на Oracle, са:

›› Публичен портал www.nap.bg и вътрешен портал на Национална агенция по приходите;
›› Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт;
›› Интернет страница на Министерството на икономиката;
›› Информационни системи за нуждите на български телекомуникационни оператори;
›› Национална база от данни за пазара на труда;
›› Информационна система за производство по несъстоятелност за Министерство на правосъдието и съдебната система;
›› Информационна система за обмен на информация за ДДС със страните членки от ЕС (VIES);

Oracle екипът работи в тясна връзка с JAVA и Microsoft екипите на СИЕНСИС.