Български     English
 
За насСистемна интеграцияСервиз и услугиPC и офис техника

   
Microsoft екип


СИЕНСИС е Златен партньор на Microsoft. Компанията развива умения в областта на разработка на вътрешни корпоративни системи за управление на съдържание, организация на работните процеси, работа в сътрудничество, уеб базирано отчитане интеграционни решения.

Microsoft екипът е особено активен в овладяване на новите сървърни продукти на корпорацията, като започва разработки още с техните бета версии.

Най-интересните проекти, разработени с продуктите на Microsoft, са:

›› Интегрирана система за банкиране чрез електронни канали - IVR канал, Call Center, SMS канал;
›› Система за проследяване на обществените поръчки за Възложител;
›› Информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията;
›› Обслужване на клиенти чрез едно гише в Община Варна (SQL Server, Microsoft.NET);
›› Уеб базирана система за самооценка по Закона за административното обслужване;
›› Информационна система за производство по несъстоятелност за Министерство на правосъдието и съдебната система;
›› Система за електронно обучение за държавната администрация;
›› Системи за управление на работните процеси;
›› Вътрешен корпоративен портал на OMV.