Български     English
 
За насСистемна интеграцияСервиз и услугиPC и офис техника

   
Начало > За нас > Кариери

Кариери

Ако желаете да станете част от нашия екип, моля, изпратете актуално CV, кратко Мотивационно писмо и снимка на имейл: jobs@cnsys.bg

МРЕЖОВИ СПЕЦИАЛИСТ "Мрежова сигурност"

Описание и Изисквания:

 • минимум 4 години опит в областта
 • висше техническо образование в областта на телекомуникациите или компютърните технологии;
 • отлични познания относно мрежи за предаване на данни;
 • отлични познания относно продукти, приложения и системни решения за осигуряване на мрежова сигурност;
 • наличие на валиден сертификат CCNP Security или еквивалентен;
 • CCIE сертификат е предимство;
 • опит в изследването на проблеми свързани с мрежова инфраструктура;
 • опит в планиране, внедряване и поддръжка;
 • опит в имплементирането на RA VPN, L2L VPN, Easy VPN, AnyConnect VPN, DMVPN;
 • опит в имплементирането и поддръжката на Cisco ASA, ASA with FirePower Services,FWMS SM, ASA SM, ISE, ACS, RADIUS, TACACS, 802.1x;
 • опит при съставяне на проектна документация се счита за предимство;
 • много добро владеене на писмен и говорим технически английски;
 • отлична компютърна грамотност;
 • шофьорска книжка;

Отговорности:

 • извършва инженерни консултации;
 • изготвя проектна документация;
 • извършва инсталации, конфигурации и тестове на комуникационно оборудване;
 • участва в поддръжката на комуникационни системи;

Ние предлагаме:

 • Професионално развитие в една от водещите български ИТ компании;
 • Отлични условия на труд и приятна работна атмосфера в екип от професионалисти;
 • Възможности за работа по разнообразни и интересни проекти;
 • Конкурентно възнаграждение;
Месторабота: София


МРЕЖОВИ СПЕЦИАЛИСТ

Описание и Изисквания:

 • Опит по специалността – мин. 4 години;
 • Висше техническо образование в областта на телекомуникациите, компютърни системи;
 • Наличие на валиден сертификат CCNP Routing & Switching или еквивалентен; CCIE сертификат е предимство;
 • Задълбочени познания на продуктова гама на Cisco Systems;
 • Опит в планиране, внедряване и поддръжка на мрежи за пренос на данни;
 • Опит в изследването на проблеми свързани с мрежова инфраструктура;
 • Задълбочени познания по следните протоколи:
  1. FHRP: HSRP,VRRP,GLBP;STP: PVST, Rapid STP, Rapid PVST, MSTP;
  2. Статично и динамично маршрутизиране: OSPF, EIGRP, BGP и др.;
  3. Резервираност – StackWise, VSS, vPC;
  4. Ethernet Extensions – GRE, MPLS, VRF Lite, OTV, Fabricpath;
  5. Виртуализация – VDC Contexts.
 • Познания в областта на проектиране и изграждане на мрежови среди в изчислителните центрове (Data Center), включващи Cisco Nexus продукти;
 • Много добро владеене на писмен и говорим технически английски;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Шофьорска книжка;
 • Опит при съставяне на проектна документация се счита за предимство;
 • Опит със следните продукти: Cisco MDS, UCS, PIX/ASA се счита за предимство;
 • Опит със Storage Area Networks (SAN) се счита за предимство;

Отговорности:

 • Извършва инженерни консултации;
 • Изготвя проектна документация;
 • Извършва инсталации, конфигурации и тестове на комуникационно оборудване;
 • Участва в поддръжката на комуникационни системи;

Ние предлагаме:

 • Професионално развитие в една от водещите български ИТ компании;
 • Отлични условия на труд и приятна работна атмосфера в екип от професионалисти;
 • Възможности за работа по разнообразни и интересни проекти;
 • Конкурентно възнаграждение;
Месторабота: София


МРЕЖОВИ СПЕЦИАЛИСТ „VoIP“

Описание и Изисквания:

 • Опит по специалността – мин. 4 години;
 • Висше техническо образование в областта на телекомуникациите, компютърни системи;
 • Познания по компютърни мрежи - OSI модел, маршрутизиращи протоколи и осигуряване на мрежова сигурност;
 • Задълбочени познания по технологии за пренос на глас - линии с комутация на канали (ISDN) и аналогови линии (FXO,FXS);
 • Задълбочени познания по VoIP протоколи - SIP, H.323.;
 • Наличие на валиден CCNP Collaboration/ CCNP Voice сертификат;
 • CCIE сертификат е предимство;
 • Опит в планиране, внедряване и поддръжка на Cisco UCCX, CUCM и други Cisco Unified продукти;
 • Опит в планиране, внедряване и поддръжка на видеоконферентни системи;
 • Опит в изследването на проблеми свързани с VoIP;
 • Познаване на Linux операционни системи е предимство;
 • Работа с TCL скриптове е предимство;
 • Опит при съставяне на проектна документация се счита за предимство;
 • Много добро владеене на писмен и говорим технически английски;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Шофьорска книжка;

Отговорности:

 • Извършва инженерни консултации;
 • Изготвя проектна документация;
 • Извършва инсталации, конфигурации и тестове на комуникационно оборудване;
 • Участва в поддръжката на комуникационни системи;

Ние предлагаме:

 • Професионално развитие в една от водещите български ИТ компании;
 • Отлични условия на труд и приятна работна атмосфера в екип от професионалисти;
 • Възможности за работа по разнообразни и интересни проекти;
 • Конкурентно възнаграждение;
Месторабота: София


МРЕЖОВИ СПЕЦИАЛИСТ „БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ“

Описание и Изисквания:

 • опит по специалността – мин. 4 години;
 • висше техническо образование в областта на радиокомуникациите, телекомуникациите или компютърните технологии;
 • задълбочени познания относно мрежи за предаване на данни;
 • познания по компютърни мрежи - OSI модел, маршрутизиращи протоколи и осигуряване на мрежова сигурност;
 • задълбочени познания относно безжичните мрежови стандарти и типовете безжични мрежи: 802.11a/g/n/ac;
 • опит в планиране, внедряване и поддръжка на жични и безжични комуникационни мрежи;
 • наличие на валиден сертификат CCNP Wireless;
 • CCIE сертификат е предимство;
 • познаване на продуктовата гама на Cisco Systems/ Hewlett-Packard за безжични решения;
 • опит в изследването на проблеми свързани с мрежова инфраструктура;
 • опит в имплементирането и поддръжката на Cisco WLAN Controllers, Wireless Access Points, Wireless Security, Mobility Platforms/Tools, Cisco Prime Infrastructure;
 • опит при съставяне на проектна документация се счита за предимство;
 • много добро владеене на писмен и говорим технически английски;
 • отлична компютърна грамотност;
 • шофьорска книжка;

Отговорности:

 • извършва инженерни консултации;
 • изготвя проектна документация;
 • извършва инсталации, конфигурации и тестове на жично и безжично комуникационно оборудване;
 • участва в поддръжката на комуникационни системи;

Ние предлагаме:

 • Професионално развитие в една от водещите български ИТ компании;
 • Отлични условия на труд и приятна работна атмосфера в екип от професионалисти;
 • Възможности за работа по разнообразни и интересни проекти;
 • Конкурентно възнаграждение;
Месторабота: София


SOFTWARE DEVELOPER

REQUIREMENTS:

 • Bachelor or Master degree in computer science or equivalent.
 • Two+ years experience as developper in software projects
 • Experience with ASP.NET, Microsoft .NET Framework and web technologies (HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery).
 • Programming experience with RDBMS (Microsoft SQL Server, Oracle or other).
 • Responsible and team oriented person with good analytical and communication skills.
 • Participate in the knowledge sharing within the team.
 • Willingness to learn the new technologies.
 • We need a smart colleague with a passion for building great.

WILL BE CONSIDERED AS ADVANTAGE:

 • Experience with .NET 4.0, .NET 4.5.
 • Experience with XML and Web Services, WCF.
 • Experience with portal technologies, MOSS.
 • Experience in database design and implementation – Microsoft SQL Server 2008/2012.

MAIN RESPONSIBILITIES:

 • Develop software modules according user requirements, using ASP.NET MVC and Microsoft .NET Framework in C# for implementation.
 • Work with the latest development and server technologies from Microsoft.
 • Participate in internal QA activities - design and code reviews, unit and integration testing
 • Follow company standards and procedures for teamwork.

WE OFFER:

 • A chance to work with the latest technologies and learn a lot from proven technology experts.
 • Access to challenging projects that will let you prove yourself as an expert or turn into one and have the chance to become a leader.
 • An opportunity for professional growth and career development – knowledge sharing seminars, technical trainings and individual certification plans and regular performance assessment.
 • Highly-competitive salary and periodical increases responding to your skills.
 • A great work environment – generous space with state of the art hardware and software and open communication.


Java Developer

REQUIREMENTS:

 • Minimum 2 years of experience with Java/J2EE
 • Good knowledge about OOP, data structures, algorithms
 • Passionate about code quality, best practices and methodologies
 • Ability to understand and describe business users requirements
 • Full understanding of end to end development process

WILL BE CONSIDERED AS ADVANTAGE:

 • Experience with JavaScript
 • Experience with AngularJS is very well appreciated
 • Experience with any framework which provides good abstraction of JavaScript, HTML and CSS web development
 • Experience with Spring is very well appriciated
 • Experience with JDBC and/or any ORM framework is appreciated
 • Experience with Android SDK
 • Experience with cloud technologies
 • Good understanding of SQL

WE OFFER:

 • Opportunity to join a stable company with professionals
 • Friendly working environment
 • Regular company sponsored trainings and certifications
 • Possibilities for personal and professional growth
 • Competitive salary