Български     English
 
За насСистемна интеграцияСервиз и услугиPC и офис техника

   
Начало > За нас > Кариери
Кариери

Ако желаете да станете част от нашия екип, моля, изпратете актуално CV и кратко мотивационно писмо на имейл: jobs@cnsys.bg


Декларация за съгласие за обработка на лични данни

От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започва да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Бихме искали да Ви уведомим, че изпращайки комплект от CV и мотивационно писмо на електронен адрес jobs@cnsys.bg Вие се съгласявате доброволно да предоставите Вашите лични данни за обработка от СИЕНСИС АД, с адрес гр.София 1680, ул.Лерин 44-46 в качеството му на администратор на лични данни (АЛД), за следните цели и срокове на обработка и съхранение, чрез автоматизирани средства и системи за обработка, както и на хартиен носител:
›› За нуждите на подбор на персонал за отворени позиции в СИЕНСИС АД
›› За осъществяване на връзка с Вас във връзка с текуща процедура за подбор на персонал
›› За период от 30 дни от датата на изпращането им.