Сервизна Анкета

 

Уважаеми клиенти,

С цел развитие на сервизната ни организация и подобряване на качеството на сервизното обслужването, Ви молим да попълните този формуляр за обратна връзка.

Отговорите на посочените по-долу въпроси са важни за нашата компания, тъй като ще ни помогнат да разберем кои са най-важните параметри на качеството за Вас в моменти, когато се обръщате към сервизната ни организация.


Предварително благодарим за отзивчивостта!

 

Вашето име*:

Организация (в случай, че сте частно лице моля не попълвайте):

ID номер на текущата Ви сервизна поръчка*:



1. Отстранен ли е ефективно описаният от Вас проблем?

 

2. Как бихте оценили цялостното обслужване от сервизната организация на СИЕНСИС АД?

 
Отлично Приемливо Неприемливо Други коментари

3. Как бихте оценили достъпността и удобството по отношение на осъществяването на връзка с първия човек, който Ви помогна за проблема?

 
Отлично Приемливо Неприемливо Не е приложимо Други коментари

4. В каква степен сте удовлетворен от техническите умения на инженер, който отстрани проблема или ви помогна за него?

 
Изцяло съм удовлетворен Частично съм удовлетворен Не съм удовлетворен Други коментари

5. В каква степен сте удовлетворен от професионализма (отношение/поведение/маниери) на инженер, който отстрани проблема или ви помогна за него?

 
Изцяло съм удовлетворен Частично съм удовлетворен Не съм удовлетворен Други коментари

6. Бяхте ли информирани за статуса на сервизната услуга/ремонта по време на отстраняването на проблема?

 
Да Бях информиран частично Не Други коментари

7. Доколко доволни останахте от общото време за отстраняване на проблема?

 
Отлично Приемливо Неприемливо Други коментари

8. Можете ли да предоставите информация колко служители има в организацията Ви?

 
1000 - 9999

9. Бихте ли ползвали отново услугите на сервизната организация на СИЕНСИС АД?

 
Да

В случай, че не бихте ползвали повторно нашите услуги бихте ли пояснили причините за това?



Въведете кода от картинката: *

 


Благодарим Ви за отделеното време!

С уважение,
Екипът по поддръжка на СИЕНСИС АД